วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

PM AW 09-10 " Flower spell "

Cold cold winter, still stood three friends.
Bond three flowers never end.

All blooms combine, reveals my shine.
With my style, may all boys love blind

Excellency, borrow me Madame Camellia.

Bring me thoughts, Pansy my dear.

May Daisy reveals me loyal love, could not be feared.

Our daughters : Anouka, Aurora and Annabelle, the newbies in magic will seduce you with the flowers spell they hold and their cuteness. Hoping they will be your faithful friends through out the chilly winter.วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

วันอังคารที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551

Together tote new colours available @mathematics!

We just put new colours of Together tote in Mathematics(Siam center)
we'll keep it secret and won't tell the colours so you should go check them
out in store ;-p

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2551

Now in store!

Painkiller Mademoiselle now on sale exclusively at Sretsis!

;-))